Kancelaria Prawna DKB

Kancelaria Prawna DKB

Al. Jana Pawła II 61 lok. 32
01-031 Warszawa

tel. 22 424-26-27
biuro@kancelariawawa.pl

Kancelaria Prawna DKB

Adwokat, prawnik i radca prawny w jednym biurze w Warszawie

Zlokalizowana na terenie Warszawy Kancelaria Prawna DKB pomaga Klientom indywidualnym oraz biznesowym. Obsługę realizuje także prawnik dla Cudzoziemców, mający doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych m.in. z legalizacją pobytu. Wszystkim zainteresowanym zawsze wsparcia udziela adwokat o specjalizacji obejmującej charakter zgłoszonej sprawy. W kancelarii prowadzone są sprawy z zakresu m.in. prawa cywilnego, handlowego, czy spadkowego.

W trakcie obsługi prawnik wspiera Klienta mając na względzie obowiązujące dyrektywy i normy. Wykorzystując dostępne narzędzia udziela porad, sporządza opinie, przygotowuje dokumentacje, a także reprezentuje przed sądami i organami administracyjnymi.

Realizowana przez Kancelarię Prawną DKB pomoc to również kompleksowa obsługa prawna biur podróży oraz innych podmiotów gospodarczych. W obszarze specjalizacji naszego zespołu znajdują się także takie zagadnienia, jak: rejestracja fundacji, stowarzyszeń, spółki oraz zmiana danych w KRS, rejestracja suplementów diety zgodnie z obowiązującymi procedurami i ustawowymi normami, czy prowadzenie spraw z zakresu prawa handlowego. We wszystkich tych aspektach udzielamy Klientom wsparcia.

Ponadto prowadzimy sprzedaż gotowych spółek, co ogranicza do minimum formalności związane z zakładaniem i rejestracja spółki. W naszej Kancelarii przywiązujemy szczególną uwagę do przestrzegania zasad etyki i tajemnicy zawodowej. Zapewniamy poufność i dyskrecję w trakcie współpracy oraz po jej wygaśnięciu.

Porady Prawne

Oferujemy wsparcie w zakresie różnych gałęzi ustawodawstwa w formie fachowych porad. Udzielamy wskazówek merytorycznych i prezentujemy rozwiązania w postaci odpowiedzi na zapytanie mailowe. Zalecamy tę formę osobom spoza Warszawy.

Prawnik dla cudzoziemców

Nasza Kancelaria Prawna udziela porad oraz podejmuje konkretne działania w zakresie legalizacji pobytu. Prawnik dla Cudzoziemców pomaga osobom między innymi w uzyskaniu zezwolenia na zamieszkanie w Polsce, czy zezwolenia na pracę.

Rejestracja spółki

W ramach pomocy realizowanej dla sektora biznesowego wspieramy przedsiębiorców w procesie zakładania i rejestracji spółki. Pomagamy Klientom na każdym etapie realizacji usługi. Obsługujemy przedsiębiorców z Warszawy, jak też spoza Mazowsza.

 
Prawo cywilne

Nasza kancelaria prawna udziela pomocy w sprawach objętych regulacjami Kodeksu Cywilnego. Udzielamy porad, przygotowujemy opinie, sporządzamy pisma i dokumenty, a także występujemy w roli pełnomocników naszych Klientów.

Prawo spadkowe

Z pomocy naszych adwokatów oraz radców prawnych mogą korzystać osoby borykające się z problemami spadkowymi. Reprezentujemy Klientów przed organami administracyjnymi oraz sądami w postępowaniu m.in. o podział spadku.

Prawo spółek i działalności gospodarczej

Nasi prawnicy prowadzą pełną obsługę korporacyjną przedsiębiorstw. Usługi świadczymy także w formie pomocy doraźnej. Udzielamy wsparcia podmiotom gospodarczym z różnych branż. Zakres obsługi ustalamy na wstępie współpracy.

Rejestracja fundacji i stowarzyszeń

Z usług naszej kancelarii mogą skorzystać osoby zamierzające zarejestrować fundację bądź stowarzyszenie. Udzielamy informacji oraz pomagamy w wypełnianiu wszelkich formalności związanych z tego rodzaju działaniami.

Ochrona praw konsumenta

Proponujemy doradztwo w obszarze ochrony praw konsumenckich. Pomagamy w postępowaniu związanym z zawieraniem umów konsumenckich, jak też w sprawach dotyczących ochrony konkurencji. Doradzamy, opiniujemy, reprezentujemy.

Prawo rodzinne

Nasza kancelaria udziela pomocy w zakresie prawa rodzinnego. Wsparcie obejmuje w szczególności postępowanie w sprawach o alimenty, rozwiązanie małżeństwa, ustalenie pokrewieństwa i pochodzenia dziecka, sprawach majątkowych.

Obsługa prawna biur turystycznych

Proponujemy nasze usługi konsumentom i dostawcom ofert turystycznych. Świadczymy porady prawne i reprezentujemy przed organami administracyjnymi oraz sądami w zakresie niewykonania bądź nienależytego wykonania usług.

Odszkodowania

Udzielamy wsparcia osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, w wyniku błędu w sztuce lekarskiej, itp. Pomagamy w dochodzeniu odszkodowania z tytułu poniesionych szkód oraz odniesionych strat nie tylko materialnych.

Prawo pracy

Oferujemy pomoc w postępowaniach związanych z Kodeksem Pracy. Nasi adwokaci i radcy prawni proponują doradztwo w rzeczonym zakresie, a także przygotowują opinie, sporządzają dokumentację, występują o odszkodowania.

Przygotowanie regulaminów

Nasi prawnicy przygotowują przejrzyste regulaminy dla stron WWW, sklepów online, konkursów i promocji. Dokumenty przygotowane są zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem i zapewniają bezpieczeństwo w obrocie gospodarczym.

Sprzedaż gotowych spółek

Uruchomiliśmy usługę opierającą się na sprzedaży gotowych spółek. Umożliwiamy skorzystanie z rozwiązania, pozwalającego na natychmiastowe rozpoczęcie działalności. Proponujemy spółki zarejestrowane na terenie Warszawy.

Zmiana danych w KRS

W trakcie realizowanej obsługi nadzorujemy m.in. zmiany danych w KRS, które przedsiębiorcy zobowiązani są wprowadzić w przypadku zmiany siedziby firmy, formy prowadzonej działalności lub też składu zarządu. Aktualizacji dokonujemy w imieniu Klienta.

Rejestracja suplementów diety

Fachowa pomoc, z którą związana jest rejestracja suplementów diety, obejmuje zarówno sprawdzenie ich dopuszczalności do obrotu, jak również zgłoszenie ich do Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Kancelaria, reprezentując Klienta, czuwa nad prawidłowością wszystkich działań.