Kancelaria Prawna DKB

Kancelaria Prawna DKB

Al. Jana Pawła II 61 lok. 32
01-031 Warszawa

tel. 22 424-26-27
biuro@kancelariawawa.pl

Prawnik dla cudzoziemców

Kancelaria zajmuje się legalizacją pobytu dla Cudzoziemców w zakresie:

  • zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terenie RP, ze względu na pracę, zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem Polski, zezwolenie na osiedlenie, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, obywatelstwo.

Jednocześnie prawnik dla Cudzoziemców występuje w imieniu pracodawcy o wydanie zezwolenia na pracę, przedłużenia zezwolenia na pracę typ A,B,C,D,E.

  • zezwolenia na zakup nieruchomości przez Cudzoziemca

W związku z tym, że Kancelaria zajmuje się rejestracją spółek prawa handlowego, usługi takie świadczy także dla Cudzoziemców, którzy po zarejestrowaniu spółki z o.o. jako członkowie Zarządu mogą uzyskać zezwolenia na pracę typu B i tym samym wystąpić o wydanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terenie RP.

Prawnik dla Cudzoziemców, reprezentując interesy Klienta oraz dbając o jego dobro, udziela kompleksowych porad oraz reprezentuje Klienta w trakcie prowadzonych czynności. Jednocześnie czuwa nad prawidłowością i terminowością podejmowanych kroków, co pozwoli na możliwie jak najszybszą finalizację procedury legalizacyjnej.

Prawnik dla Cudzoziemców, w oparciu o wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z legalizacją pobytu oraz obsługą prawną Cudzoziemców, zajmuje się m.in. przygotowaniem statutu spółki, przygotowaniem dokumentów do rejestracji wraz z ich złożeniem do Sądu, uzyskaniem numeru REGON i NIP. Zadba o merytoryczną i prawną poprawność wszystkich wniosków oraz sporządzanej dokumentacji. Jako Kancelaria współpracujemy także z Bankiem, który nowo powstałej spółce może zaproponować korzystne warunki założenia i prowadzenia konta.

Proponujemy także usługę wirtualnego adresu. Nowo utworzona spółka może skorzystać z adresu do rejestracji, skrytki pocztowej oraz biura na godziny www.boguszofficegroup.com. Dla osób zakładających działalność oraz poszukujących możliwie jak najwygodniejszych rozwiązań jest to znaczące ułatwienie otwierające nowe perspektywy biznesowego rozwoju.

Rekomendujemy Państwu także usługę naszego zaprzyjaźnionego biura księgowegohttp://mspf.pl/, które ze względu na stałą współpracę oferuje konkurencyjne ceny.

Współpracujemy z kancelarią notarialną oraz z doradcą podatkowym, którzy służą naszym Klientom stałą pomocą. Jako prawnicy dla Cudzoziemców staramy się, poprzez podejmowane przez nas czynności, wdrożyć takie rozwiązania, które pomogą w całkowitym usamodzielnieniu się osób ubiegających się o obywatelstwo naszego kraju bądź zgodę na pobyt długoterminowy (dotyczy to również sytuacji o znaczeniu biznesowym).