Kancelaria Prawna DKB

Kancelaria Prawna DKB

Al. Jana Pawła II 61 lok. 32
01-031 Warszawa

tel. 22 424-26-27
biuro@kancelariawawa.pl

Prawo rodzinne

Kancelaria Prawna DKB świadczy kompleksowe usługi z zakresu prawa rodzinnego. Oferuje profesjonalne doradztwo, sporządzanie opinii prawnych, powództw, wniosków w sprawach dotyczących:

1. Rozwiązania małżeństwa

 • separacja na zgodny wniosek małżonków
 • rozwód bez orzekania o winie
 • rozwód/ separacja z orzekaniem o winie
 • rozwód/ separacja z orzekaniem o władzy rodzicielskiej, ustaleniem kontaktów z dzieckiem
 • rozwód/ separacja z ustaleniem alimentów dla dziecka, małżonka
 • rozwód/ separacja z ustaleniem podziału majątku

2. Alimentów

 • dochodzenie alimentów na dzieci/ małżonka
 • obniżanie/ podwyższanie alimentów
 • zwrot niesłusznie zapłaconych alimentów
 • stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego
 • wystąpienie do komornika o egzekucję alimentów

3. Pokrewieństwa i pochodzenia dziecka

 • ustalenie ojcostwa
 • uznanie dziecka
 • nadanie nazwiska ojca
 • zmiana nazwiska

4. Spraw majątkowych

 • podział majątku wspólnego
 • umowy majątkowe małżeńskie (intercyza)
 • zniesienie wspólności ustawowej
 • ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym