Kancelaria Prawna DKB

Kancelaria Prawna DKB

Al. Jana Pawła II 61 lok. 32
01-031 Warszawa

tel. 22 424-26-27
biuro@kancelariawawa.pl

Prawo pracy

Kancelaria Prawna DKB świadczy kompleksowe usługi z zakresu indywidualnego prawa pracy. Poza szeroko rozumianym doradztwem prawnym w zakresie prawa pracy Kancelaria reprezentuje pracowników i pracodawców przed sądami pracy.

Nasza działalność obejmuje między innymi:

  • Przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę: umowa na czas nieokreślony, umowa na czas określony, umowa na zastępstwo, umowa na czas wykonywania określonej pracy, umowa na okres próbny
  • Przygotowywanie i opiniowanie umów o zakazie konkurencji: w czasie trwania stosunku pracy, po ustaniu stosunku pracy
  • Przygotowywanie dokumentów z zakresu prawa pracy: aneksy do umów, wypowiedzenie zmieniające, rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, zawiadomienie związku zawodowego o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę
  • Uznanie wypowiedzenia o pracę za bezskuteczne
  • Przywrócenie do pracy
  • Odszkodowanie za wadliwe wypowiedzenie umowy o pracę