Kancelaria Prawna DKB

Kancelaria Prawna DKB

Al. Jana Pawła II 61 lok. 32
01-031 Warszawa

tel. 22 424-26-27
biuro@kancelariawawa.pl

Odszkodowania

Jak mówi powiedzenie – „wypadki chodzą po ludziach”. Kolizje drogowe, błędy w sztuce lekarskiej czy niebezpieczne incydenty na hali produkcyjnej mogą przytrafić się każdemu. Należy jednak pamiętać o prawie do ubiegania się rekompensaty z tytułu poniesionych strat materialnych i doznanych szkód. Kancelaria DKB pomaga w procesie przyznawania odszkodowania.

Zespół świadczy porady prawne, pomaga także w zaplanowaniu właściwej strategii postępowania w przypadku starań o odszkodowanie. Adwokaci podejmą się reprezentacji Państwa interesów przed organami zobligowanymi do uiszczenia opłaty – zakładami ubezpieczeń, klinikami, przedstawicielami przedsiębiorstw.

Nieprzychylne nastawienie osoby lub przedstawicieli instytucji zobligowanej do udzielenia odszkodowania nie powinno zniechęcać czy skłaniać do rezygnacji z walki o należność. W sprawach pilnych, gdzie wymagana jest natychmiastowa odpowiedź, możliwa jest opcja kontaktu internetowego, za pośrednictwem maila kancelarii DKB. Należy szczegółowo opisać sprawę, uwzględnić niejasności i wszelkie kwestie zawiłe. Odpowiedź zwrotna wysyłana jest maksymalnie do 24 godzin od zapytania.

Porada może okazać się niewystarczająca lub rozwiąże jedynie część złożonego problemu. Na indywidualnym spotkaniu możliwe będzie dokładniejsze rozpoznanie oraz przedyskutowanie koncepcji działania – sporządzenie pism i skompletowanie niezbędnych dokumentów. Praktyka pokazuje, że dążenie do osiągnięcia celu, w tym wypadku należnego odszkodowania, przynosi zamierzone efekty.

  • wypadku komunikacyjnego, wypadku drogowego, kolejowego
  • wywłaszczenia
  • wypadku przy pracy
  • służebności przesyłu
  • niesłusznego aresztowania
  • szkody na mieniu
  • błędu w sztuce lekarskiej
  • niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu umowy